07/07/2020 16:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thằng Bờm có cái quạt mo

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Vanachi vào 14/07/2006 04:57

 

Thằng Bờm có cái quạt mo,
Phú ông xin đổi ba bò, chín trâu.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy trâu,
Phú ông xin đổi một xâu[1] cá mè.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mè,
Phú ông xin đổi một bè gỗ lim.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy lim,
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi,
Phú ông xin đổi nắm xôi, Bờm cười.
Khảo dị:
Thằng Bờm cầm cái quạt mo,
Phú ông xin đổi ba bò chín trâu.
Bờm rằng: Bờm chẳng muốn trâu,
Phú ông xin đổi con hầu cầm roi.
Bờm rằng: Bờm chẳng muốn roi,
Phú ông xin đổi con voi chín ngà.
Bờm rằng: Bờm chẳng muốn ngà,
Phú ông xin đổi toà nhà gỗ lim.
Bờm rằng: Bờm chẳng muốn lim,
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi.
Bờm rằng: Bờm chẳng muốn mồi,
Phú ông xin đổi cục xôi, Bờm cười.
Có bản còn chép thêm hai câu sau ở cuối:
Cười lên ba tiếng Bờm ơi,
Cười lên ba tiếng cho đời đắng cay.
Nguồn:
1. Dương Quảng Hàm, Việt Nam thi văn hợp tuyển, Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, Hà Nội, 1951
2. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007
[1] Có bản chép là “ao sâu”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thằng Bờm có cái quạt mo