22/01/2022 08:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiêm bao

Tác giả: Vũ An - Vũ Văn An

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2015 07:06

 

Chiêm bao gặp phía cội nguồn
Niềm quê như đất bồn chồn đợi mưa

Con về buồn lại ngày xưa
Dâng hương tạ lỗi thuở chưa biết buồn
11-1999
Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ An » Chiêm bao