09/12/2022 04:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sijo
시조

Tác giả: Seong Hon - 성혼

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 25/06/2017 07:08

 

Nguyên tác

말 없는 청산(靑山)이요, 태(態) 없는 유수(流水)로다.
값 없는 청풍(淸風)이요, 임자 없는 명월(明月)이라
이 중에 병(病) 없는 이 몸이 분별(分別) 없이 늙으리라.

Bản dịch của Vũ Thị Thanh Tâm

Núi xanh không lời, nước trôi không hình dáng
Gió trời vô giá, trăng sáng chẳng chủ nhân
Thân này không mang bệnh, vô lo đón tuổi già
Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Seong Hon » Sijo