10/08/2022 04:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyên Chính điện thoái triều vãn xuất tả dịch
宣政殿退朝晚出左掖

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/01/2014 13:31

 

Nguyên tác

天門日射黃金牓,
春殿晴曛赤羽旗。
宮草微微承委佩,
爐煙細細駐遊絲。
雲近蓬萊常好色,
雪殘鳷鵲亦多時。
侍臣緩步歸青瑣,
退食從容出每遲。

Phiên âm

Thiên môn nhật xạ hoàng kim bảng,
Xuân điện tình huân xích vũ kỳ.
Cung thảo vi vi thừa uỷ bội,
Lô yên tế tế trú du ty.
Vân cận Bồng Lai[1] thường hảo sắc,
Tuyết tàn Chi Thước diệc đa thì.
Thị thần hoãn bộ quy thanh toả,
Thoái thực thung dung xuất mỗi trì.

Dịch nghĩa

Mặt trời chiếu nơi bảng vàng ở cửa cung vua,
Điện xuân rực lến bóng cờ đỏ.
Cỏ trong cung mịn màng như nét ngọc,
Khói hơi nhè nhẹ đọng trên sợi tơ lung linh.
Gần với Bồng Lai nên mây rất đẹp,
Tuyết tan ở Chi Thước cũng nhiều lúc.
Các quan hầu bước chậm rãi về khu cư trú Thanh Toả để nghỉ,
Mỗi khi tan chầu trễ thường vẫn thản nhiên bỏ bữa ăn.

Bản dịch của Nhượng Tống

Nắng chói bảng vàng trên cửa khuyết
Bóng lồng cờ đỏ trước đền xuân
Tơ hồng vướng nhẹ hương tuôn khói
Chuyền ngọc buông chùng cỏ rợp sân
Gần với non Bồng, mây đẹp lắm
Đọng trên lầu Thước, tuyết tan dần
Quan hầu chậm bước về dinh nghỉ
Chầu muộn thường khi trễ bữa ăn
(Năm 758)

Lời dẫn: "Dịch môn tại lưỡng bàng như nhân chi tí dịch" 掖門在兩旁如人之臂掖 (Cửa dịch tại hai bên đầu hồi, như nách cánh tay của người).

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Cảnh tiên, cũng là tên một cung vua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tuyên Chính điện thoái triều vãn xuất tả dịch