13/08/2022 04:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điệp tiền
疊前

Tác giả: Liễu Tông Nguyên - 柳宗元

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 26/08/2016 04:22

 

Nguyên tác

小學新翻墨沼波,
羨君瓊樹散竹柯。
在家弄土唯妖女,
空覺庭前烏跡多。

Phiên âm

Tiểu học tân phiên mặc chiểu ba,
Tiện quân quỳnh thụ tán trúc kha.
Tại gia lộng thổ duy yêu nữ,
Không giác đình tiền điểu tích đa.

Dịch nghĩa

Các cháu ở bên đó học bút mực theo phong cách mới,
Mừng ông cây quỳnh đã sinh ra những cây trúc non.
Bên tôi chỉ có đứa con gái ma quái viết như chơi trên đất,
Sân trước toàn là chữ viết như dấu chân chim.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cháu bên đó học phong cách mới
Mừng cây quỳnh vừa nối trúc non
Bên tôi nghịch ngợm bé con
Dấu chim bới đất chữ nom như là.
Tác giả gửi Lưu Vũ Tích hai bài Trùng tặng về việc con cái hai nhà học thư pháp. Lưu trả lời bài đầu qua bài Đáp tiền thiên. Nhận được, Liễu lại hồi đáp qua bài này.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Tông Nguyên » Điệp tiền