29/11/2021 06:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngó lên dàng dạng da trời

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 12:39

 

Ngó lên dàng dạng da trời,
Thương cha nhớ mẹ biết đời nào nguôi.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ngó lên dàng dạng da trời