27/10/2021 08:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai ba bốn chín

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/10/2016 20:34

 

Ngó quanh, trời đất ngủ rồi
Còn ta với chiếc bóng ngồi ngó nhau
Một thằng chẳng nói một câu
Một thằng gõ gõ, lâu lâu hắc xì.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Hai ba bốn chín