24/09/2023 00:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tai nghe trống điểm trên lầu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2015 09:15

 

Tai nghe trống điểm trên lầu,
Nửa thương phần vợ, nửa rầu phần con.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tai nghe trống điểm trên lầu