30/05/2024 23:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Huyền Vũ thiền sư ốc bích
題玄武禪師屋壁

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 12:31

 

Nguyên tác

何年顧虎頭,
滿壁畫滄州。
赤日石林氣,
青天江海流。
錫飛常近鶴,
杯渡不驚鷗。
似得廬山路,
真隨惠遠遊。

Phiên âm

Hà niên Cố hổ đầu[1],
Mãn bích hoạ Thương Châu[2].
Xích nhật thạch lâm khí,
Thanh thiên giang hải lưu.
Tích phi thường cận hạc,
Bôi độ bất kinh âu.
Tự đắc Lư Sơn lộ,
Chân tuỳ Huệ Viễn[3] du.

Dịch nghĩa

Chẳng rõ năm nào ông Cố hổ đầu,
Vẽ cảnh Thương Châu đầy vách.
Mặt trời đỏ chiếu vào rừng đá bốc hơi,
Bầu trời xanh với sông biển cùng chảy.
Cỡi gậy bay thường gần gũi chim hạc,
Ngồi trên chén làm thuyền chẳng khiến âu sợ hãi.
Như được đi trên đường Lư Sơn,
Thực sự theo thầy Huệ Viễn rong chơi.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Năm nao ông Cố hổ đầu,
Vẽ đầy phong cảnh Thương Châu vách nhà.
Trời xanh, rừng đá hơi ra,
Mặt trời đỏ, biển sông hoà chảy đây.
Hạc gần khi cưỡi gậy bay,
Ngồi thuyền chén, nỗi lo đầy cũng tan.
Tưởng đi trên lộ Lư San,
Theo thầy Huệ Viễn mà lang thang cùng.
(Năm 762)

Lời dẫn: "Ốc tại Trung Giang, Đại Hùng sơn" 屋在中江大雄山 (Nhà ở Trung Giang, núi Đại Hùng).

[1] Tức Cố Khải Chí, người đời Tấn, làm quan tước hổ đầu, giỏi văn và hoạ.
[2] Cảnh giới của thần tiên.
[3] Cao tăng đương thời với Cố hổ đầu, tu trên núi Lư Sơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đề Huyền Vũ thiền sư ốc bích