18/09/2021 02:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giun đất

Tác giả: Thuỵ Anh - Nguyễn Thuỵ Anh

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 25/10/2007 23:34

 

Anh Giun yếu đuối
Hay sợ mặt trời
Trốn dưới đất rồi
Bé không thấy được!

Đào đất hì hục
Người đã bẩn chưa?
Gặp khi trời mưa
Vội bò ra tắm

Bé thương Giun lắm
Không dẫm lên Giun
Giun làm đất mùn
Cho cây xanh tốt
Sân nhà Ivan, sau mưa. 10/07

Nguồn: Thuỵ Anh, Mẹ hổ dịu dàng, NXB Trẻ, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thuỵ Anh » Giun đất