20/10/2021 19:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thảo các
草閣

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2008 18:56

 

Nguyên tác

草閣臨無地,
柴扉永不關。
魚龍回夜水,
星月動秋山。
久露清初濕,
高雲薄未還。
泛舟慚小婦,
飄泊損紅顏。

Phiên âm

Thảo các lâm vô địa,
Sài phi vĩnh bất quan.
Ngư long hồi dạ thuỷ,
Tinh nguyệt động thu san.
Cửu lộ thanh sơ thấp,
Cao vân bạc vị hoàn.
Phiếm chu tàm tiểu phụ,
Phiêu bạc tổn hồng nhan.

Dịch nghĩa

Gác tranh ở nơi không có đất,
Cửa tre mãi không mở.
Cá rồng đêm theo nước về,
Trăng sao động núi thu.
Sương trong cũ mới ướt,
Mây cao mỏng chưa trở về.
Đi thuyền thấy hổ với người vợ trẻ,
Lang bang mãi làm sắc đẹp phôi pha.

Bản dịch của Nhượng Tống

Quanh ngày cửa liếp chẳng gài
Trông ra hết đất bên ngoài gác tranh
Sông đêm rồng, cá lượn quanh
Rừng thu rung động trước mành trăng sao
Sương sa đầm ướt lúc nào
Vẩn vơ mây mỏng bay cao lưng trời
Buông thuyền nhìn vợ thở dài
Nay trôi mai nổi cho phai má hồng
(Năm 766)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thảo các