23/03/2023 02:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đàn cừu trong sương
Sheep in fog

Tác giả: Sylvia Plath

Nước: Mỹ
Đăng bởi hoanghannom vào 23/02/2018 14:36

 

Nguyên tác

The hills step off into whiteness.
People or stars
Regard me sadly, I disappoint them.

The train leaves a line of breath.
O slow
Horse the colour of rust,

Hooves, dolorous bells—
All morning the
Morning has been blackening,

A flower left out.
My bones hold a stillness, the far
Fields melt my heart.

They threaten
To let me through to a heaven
Starless and fatherless, a dark water.

Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Những ngọn đồi bước lên vào miền trắng.
Người hay sao
Nhìn tôi buồn, tôi làm họ thất vọng.

Con tàu bỏ lại một đường hơi thở.
Ồ con ngựa
Chầm chậm màu rỉ sét,

Những cái móng, những tiếng chuông đau—
Cả buổi sáng buổi
Sáng đã đen lại,

Một đoá hoa lạc loài.
Xương tôi đỡ một sự lặng im, những cánh
Đồng xa làm tim tôi tan chảy.

Chúng doạ
Để tôi đi qua đến một thiên đường
Không sao và không cha, một vùng nước tối.
Bài thơ này được viết ngày 2-12-1962, và được sửa lại ngày 28-1-1963.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sylvia Plath » Đàn cừu trong sương