02/07/2022 12:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thảm kịch bất ngờ

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 30/07/2008 22:53

 

Con gà ăn hết bạc trên sông
Vỗ cánh về cung nguyệt rỉa lông
Tiện mỏ nuốt phăng thuyền hạ giới
Mắt thần chưa kịp báo phi công.
(11/1/1969)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Thảm kịch bất ngờ