23/10/2021 13:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhân chuyến đi làm điện thôn bản Sơn La thăm di tích Nhà tù Sơn La

Tác giả: Trần Đông Phong

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 13/09/2015 23:42

 

Khau Cả[1], Nậm La[2] lưu chứng tích
Ngục tù đế quốc[3] dấu chưa phai
Hơn nghìn chiến sỹ[4] tên còn đó
Năm mấy đảng viên[5] tiếng vẫn đây
Học tập[6], đấu tranh[7] không lúc nghỉ
Tinh thần, cứu quốc chẳng mờ phai
Xà lim, hầm tối, âm mưu hiểm
Truyền thế cây đào[8] mãi sống đây.
TP Sơn La, 11-9-2015

Bài thơ này được in trong cuốn Điện thôn bản (Trần Đông Phong, NXB Thế giới, 2016).

[1] Đồi Khau Cả thuộc thành phố Sơn La, nơi có di tích Nhà tù Sơn La.
[2] Sông Nậm La gần chân đồi Khau Cả.
[3] Nhà tù Sơn La do thực dân Pháp xây dựng từ năm 1908 trên đồi Khau Cả.
[4] 1007 lượt người cộng sản hoạt động cách mạng bị thực dân Pháp bắt, giam ở Nhà tù Sơn La từ năm 1930 đến 1945 (có danh sách).
[5] Chi bộ cộng sản Nhà tù Sơn la có 53 đảng viên lãnh đạo các hoạt động trong Nhà tù Sơn la (có danh sách).
[6] Trong hoàn cảnh bị giam cầm các chiến sỹ cách mạng vẫn tích cực học tập chính trị cách mạng, văn hoá, tiếng dân tộc Thái, tiếng Pháp, tiếng Trung. Nhiều người lúc vào tù không biết chữ, lúc ra tù trở thành người có trình độ vững vàng.
[7] Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ cộng sản Nhà tù Sơn La, những cuộc đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn thâm độc của đế quốc đã diễn ra liên tục và giành được những kết quả thích đáng.
[8] Do nhà cách mạng Tô Hiệu trồng ở nhà tù Sơn La trong thời gian bị lưu đầy ở đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đông Phong » Nhân chuyến đi làm điện thôn bản Sơn La thăm di tích Nhà tù Sơn La