15/06/2024 21:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không nơi chốn

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 29/04/2021 14:39

 

Bây giờ về quê cũ,
như một chốn không nơi.
Sông xưa không còn nữa,
bến hoang vu tiếng người.
Thanh Trì 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Không nơi chốn