25/09/2021 02:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chế gái đĩ

Tác giả: Trần Tế Xương - 陳濟昌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 01/08/2011 12:59

 

Mình nghĩ cô mình thực gớm ghê,
Lòng son vẫn giữ nước non thề.
Ra tuồng gái hoá khi còn trẻ,
Như chuyện chồng xa lúc chửa về.
Nói nói cười cười theo giọng tỉnh,
Khăn khăn áo áo giữ màu quê.
Muốn ai thì muốn chừa đây nhé,
Tớ chẳng như ai vẽ mặt hề.
Nguồn: Thơ văn Trần Tế Xương, tr. 37, NXB Văn Học, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tế Xương » Chế gái đĩ