18/01/2021 00:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu khuê
秋閨

Tác giả: Tạ Trăn - 謝榛

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2019 12:16

 

Nguyên tác

目極江天遠,
秋霜下白蘋。
可憐南去雁,
不為倚樓人。

Phiên âm

Mục cực giang thiên viễn,
Thu sương há bạch tần[1].
Khả liên nam khứ nhạn,
Bất vị ỷ lâu nhân.

Dịch nghĩa

Mắt nhìn trời sông xa tít tắp
Sương thu phủ lên rau bạch tần
Thương cho con nhạn bay về nam
Chẳng vì người đang tựa lầu

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Trời sông tầm mắt ngút
Tần trắng đẫm sương thu
Thương hướng nam chim nhạn
Không vì ai tựa lầu
[1] Một loại rau sống trên mặt nước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Trăn » Thu khuê