28/10/2021 16:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạc Dương đạo
洛陽道

Tác giả: Phùng Trước - 馮著

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/07/2014 15:26

 

Nguyên tác

洛陽宮中花柳春,
洛陽道上無行人。
皮裘氈帳不相識,
萬戶千門閉春色。
春色深,春色深,
君王一去何時尋。
春雨灑,春雨灑,
周南一望堪淚下。
蓬萊殿中寢胡人,
鳷鵲樓前放胡馬。
聞君欲行西入秦,
君行不用過天津。
天津橋上多胡塵,
洛陽道上愁殺人。

Phiên âm

Lạc Dương cung trung hoa liễu xuân,
Lạc Dương đạo thượng vô hành nhân.
Bì cừu chiên trướng bất tương thức,
Vạn hộ thiên môn bế xuân sắc.
Xuân sắc thâm, xuân sắc thâm,
Quân vương nhất khứ hà thì tầm.
Xuân vũ sái, xuân vũ sái,
Chu Nam[1] nhất vọng kham lệ hạ.
Bồng Lai điện trung tẩm Hồ nhân,
Chi Thước lâu[2] tiền phóng Hồ mã.
Văn quân dục hành tây nhập Tần,
Quân hành bất dụng quá Thiên Tân.
Thiên Tân kiều thượng đa Hồ trần,
Lạc Dương đạo thượng sầu sát nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cung Lạc Dương hoa liễu xuân tươi
Đường Lạc Dương vắng hẳn bóng người
Màn áo da xưa chưa từng biết
Khép cửa xuân vạn hộ dân cư
Màu xuân nay là màu xuân ố
Vua đã đi biết lúc nào tìm
Mưa xuân rơi mưa xuân sầu khổ
Ngóng Chu Nam lệ rớt mãi nhìn
Điện Bồng Lai người Hồ nằm ngủ
Ngựa phóng qua Chi Thước cười vang
Nhắm hướng tây vào Tần, anh định
Đến Thiên Tân không thể vượt sang
Cầu Thiên Tân bụi Hồ vần vũ
Đường Lạc Dương buồn héo ruột gan
[1] Tức Thành Chu, kinh đô phía đông của nhà Chu, cũng là tên xưa của thành Lạc Dương.
[2] Lầu trong cung Chiêu Dương. Thơ Lý Bạch, bài "Vĩnh Vương đông tuần ca" 永王東巡歌: "Xuân phong thí noãn Chiêu Dương điện, Minh nguyệt hoàn qua Chi Thước lâu"
春風試暖昭陽殿,明月還過鳷鵲樓.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Trước » Lạc Dương đạo