03/12/2022 00:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ăn quen, nhịn không quen

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/01/2019 22:50

 

Ăn quen, nhịn không quen.
Câu này ý nói ai đã quen được hưởng thụ thứ gì rồi thì khi thiếu sẽ lại tìm tới nó.

Nguồn: Huỳnh Tịnh Của, Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn, 1897

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ăn quen, nhịn không quen