25/01/2021 14:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió đưa cành trúc la đà (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 14/04/2008 07:31

 

Gió đưa cành trúc la đà,
Tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Xương.
Thuyền về xuôi mái sông Hương,
Có nghe tâm sự đôi đường đắng cay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gió đưa cành trúc la đà (II)