24/10/2021 21:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi từ kỳ 2
楊柳枝詞其二

Tác giả: Dương Thận - 楊慎

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/08/2014 23:17

 

Nguyên tác

臨水臨風漾碧漪,
含煙含霧一枝枝。
戰塵收後無離別,
又見長條到地時。

Phiên âm

Lâm thuỷ lâm phong dạng bích y,
Hàm yên hàm vụ nhất chi chi.
Chiến trần thu hậu vô ly biệt,
Hựu kiến trường điều đáo địa thì.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gần gió nước, lăn tăn lá biếc
Nhánh cây từng ngậm khói ngậm sương
Bụi chiến tan không còn ly biệt
Cành mọc dài phủ đất vấn vương

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Thận » Dương liễu chi từ kỳ 2