19/08/2022 23:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống tăng quy Vân Sơn tự
送僧歸雲山寺

Tác giả: Mã Đái - 馬戴

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 29/12/2016 07:25

 

Nguyên tác

金陵山色裏,
蟬急向秋分。
迥寺橫州島,
歸僧渡水雲。
夕陽依岸盡,
清磬隔潮聞。
遙想禪林下,
爐香帶月焚。

Phiên âm

Kim Lăng[1] sơn sắc lý,
Thiền cấp hướng thu phân.
Huýnh tự hoành châu đảo,
Quy tăng độ thuỷ vân.
Tịch dương y ngạn tận,
Thanh khánh cách triều văn.
Dao tưởng thiền lâm hạ,
Lô hương đái nguyệt phần

Dịch nghĩa

Trong cảnh núi miền Kim Lăng,
Ve sầu hối hả kêu lúc hạ hết thu sang.
Chùa toạ lạc xa xôi trên bờ cù lao nằm ngang,
Sư về đó bằng đường thuỷ.
Nắng chiều tuần tự tắt hẳn trên bờ sông,
Tiếng khánh trong trẻo nghe cách bên kia sông.
Tưởng tượng xa xa nơi rừng sư ngồi thiền,
Lò trầm hương được đốt lên dưới ánh trăng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Miền Kim Lăng chìm trong cảnh núi
Ve sầu kêu cuống vội thu sang
Chùa xa trên đảo nằm ngang
Sư về nơi đó dùng đường thuỷ đi
Nắng chiều tắt vẫn y trên bãi
Tiếng khánh trong khắc khoải cách sông
Xa xa tưởng tượng trong rừng
Ngồi thiền sư đốt dưới trăng hương trầm.
Chùa Vân Sơn nay trong thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô.

Nguồn: Đường thi tuyển, Mã Mậu Nguyên, Thượng Hải cổ tịch xuất bản xã, 1999
[1] Nay là thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, là nơi tác giả tiễn sư về chùa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mã Đái » Tống tăng quy Vân Sơn tự