26/10/2021 03:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tế Nguyên hàn thực kỳ 5
濟源寒食其五

Tác giả: Mạnh Giao - 孟郊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 16/06/2021 23:29

 

Nguyên tác

長安落花飛上天,
南風引至三殿前。
可憐春物亦朝謁,
唯我孤吟渭水邊。

Phiên âm

Trường An lạc hoa phi thượng thiên,
Nam phong dẫn chí tam điện tiền.
Khả liên xuân vật diệc triều yết,
Duy ngã cô ngâm Vị thuỷ biên.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trường An hoa rụng bay lên trời
Trước điện gió nam dẫn tận nơi
Xuân vật thương thay đều yết kiến
Ngâm bên sông Vị mình ta thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Giao » Tế Nguyên hàn thực kỳ 5