30/10/2020 20:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giáp điệp từ
蛺蝶詞

Tác giả: Tiền Khiêm Ích - 錢謙益

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 11/04/2009 21:28

 

Nguyên tác

小院迴廊日漸西,
雙雙戲影共萋迷。
春風自愛閒花草,
蛺蝶何曾揀樹棲。

Phiên âm

Tiểu viện hồi lang nhật tiệm tê (tây),
Song song hí ảnh cộng thê mê.
Xuân phong tự ái nhàn hoa thảo,
Giáp điệp hà tằng giản thụ thê.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Sân nhỏ hiên vòng bóng xế tây
Từng đôi rỡn bóng vẻ như say
Cỏ hoa trước gió xuân trìu mến
Bướm đậu hề chi phải chọn cây
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 2), NXB Giáo Dục, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Khiêm Ích » Giáp điệp từ