25/05/2024 03:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoành Khê Đường xuân hiểu
橫溪堂春曉

Tác giả: Ngu Tự Lương - 虞似良

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 28/09/2008 06:41

 

Nguyên tác

一把青秧趁手青,
輕煙漠漠雨冥冥。
東風染盡三千頃,
白鷺飛來無處停。

Phiên âm

Nhất bả thanh ương sấn thủ thanh,
Khinh yên mạc mạc vũ minh minh.
Đông phong nhiễm tận tam thiên khoảnh,
Bạch lộ phi lai vô xứ đình.

Bản dịch của Nam Trân

Mạ cấy vừa xong, bén rễ mau,
Mưa bay mờ mịt, khói phô màu.
Gió xuân nhuộm biếc ba nghìn khoảnh,
Cò trắng bay về biết đỗ đâu.
Hoành Khê Đường là di tích, hiện nay ở gần núi Thiên Thai tỉnh Chiết Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngu Tự Lương » Hoành Khê Đường xuân hiểu