31/03/2023 12:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trí khôn cũng bởi ở thầy

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 01/02/2018 18:11

 

Trí khôn cũng bởi ở thầy
Phản thầy tao đố chúng mày thành công.
Cái Bè, Tiền Giang, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Trí khôn cũng bởi ở thầy