20/10/2021 20:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bản kiều lộ
板橋路

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/01/2007 20:04

 

Nguyên tác

梁苑城西二十里,
一渠春水柳千條。
若為此路今重過,
十五年前舊板橋。
曾共玉顏橋上別,
不知消息到今朝。

Phiên âm

Lương uyển thành tây nhị thập lý,
Nhất cừ xuân thủy liễu thiên điều.
Nhược vi thử lộ kim trùng quá,
Thập ngũ niên tiền cựu bản kiều.
Tằng cộng ngọc nhan kiều thượng biệt,
Bất tri tiêu tức đáo kim triêu.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Tây hai mươi dặm vườn Lương
Một ngòi xuân biếc liễu vương ngàn cành
Hôm nay trở lại đường xanh
Mười lăm năm đã trôi nhanh qua cầu
Nơi xa người ngọc năm nào
Đến nay lòng vẫn khát khao tin nàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Bản kiều lộ