24/10/2021 16:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày xuân thăm chùa Trăm Gian

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/01/2014 18:52

 

Trăm Gian biết trú gian nào?
Mai sau biết có được vào một gian?
Miễn là sống đẹp nhân gian
Về nôi vũ trụ ôn hàn lo chi!
Xuân 1994

Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Ngày xuân thăm chùa Trăm Gian