24/10/2021 17:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rắc rối

Tác giả: Erich Fried

Nước: Áo
Đăng bởi hongha83 vào 17/04/2008 09:43

 

Bản dịch của Quang Chiến

Yêu nhau
Trong cái thời
Con người giết hại nhau
Bằng vũ khí ngày càng hoàn hảo
Thời con người khiến con người chết đói
Và biết rằng
Mình ít làm gì nổi
Để chống lại chuyện này
Và cố sống
Không trở thành vô cảm
Nhưng mà
Vẫn yêu nhau

Yêu nhau
Để cho nhau chết đói
Yêu nhau và biết rằng
Mình ít làm gì nổi
Để chống lại chuyện này
Yêu nhau
Và cố sống không trở thành vô cảm
Yêu nhau
Và cùng với tháng năm
Con người giết hại nhau
Nhưng mà vẫn yêu nhau
Bằng vũ khí ngày càng hoàn hảo

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Erich Fried » Rắc rối