26/05/2022 22:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật du sơn tự
春日遊山寺

Tác giả: Trần Công Cẩn - 陳公謹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 17/08/2008 02:34

 

Nguyên tác

杖藜扶我入禪關,
花草迎人取次攀。
院靜山明窗似畫,
一庭芳草佛家閒。

Phiên âm

Trượng lê phù ngã nhập thiền quan,
Hoa thảo nghênh nhân thủ thứ phan.
Viện tĩnh sơn minh song tự hoạ,
Nhất đình phương thảo Phật gia nhàn.

Dịch nghĩa

Chiếc gậy lê đỡ ta vào cửa thiền,
Hoa cỏ đón người lần lượt vịn.
Cảnh viện yên lặng, núi sáng, ngoài cửa sổ đẹp như vẽ,
Một sân cỏ thơm, cảnh nhà Phật thanh nhàn.

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Gậy lê đỡ lão nhập thiền quan,
Hoa cỏ đón người vịn bước lên.
Viện vắng ngoài song non tựa vẽ,
Một sân hương cỏ Phật gia nhàn.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Công Cẩn » Xuân nhật du sơn tự