29/05/2022 16:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lý Thần Tông

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vodanhthi vào 19/10/2012 10:42

 

Nối ngôi, hoàng đế xưng tên
Lý Thần Tông, tiếp giữ nền tiên vương
Đại xá tù, trả ruộng nương
Nhân dân phồn thịnh, quê hương an hòa
Trí nhân củng cố sơn hà
Cũng nhờ phò tá toàn là hiền lương
Một đời ít cảnh nhiễu nhương
Nông trang cùng với võ trường lính phiên
Khói hương nghi ngút chùa chiền
Một sư Không Lộ thiền huyền nhất như
Anh quân, lương tể, nhân sư
Con thuyền dân tộc lên từ phong ba
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh niên, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Lý Thần Tông