28/05/2022 09:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Loà

Tác giả: Tuệ Thiền

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bích La vào 01/05/2019 16:44

 

Bắn rụng tiếng chim
Chú bé cười vui sướng...
Mắt chú bị loà
Đâu thấy tình chim sớm!
Nguồn: Tuệ Thiền, Đường về minh triết, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Thiền » Loà