14/07/2024 23:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt Phạm An Thành
彆范安成

Tác giả: Thẩm Ước - 沈約

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi hongha83 vào 09/04/2010 00:32

 

Nguyên tác

生平少年日,
分手易前期。
及爾同衰暮,
非復別離時。
勿言一尊酒,
明日難重持。
夢中不識路,
何以慰相思。

Phiên âm

Sinh bình thiếu niên nhật,
Phân thủ dị tiền kỳ.
Cập nhĩ đồng suy mộ,
Phi phục biệt ly thì.
Vật ngôn nhất tôn tửu,
Minh nhật nan trùng trì.
Mộng trung bất thức lộ,
Hà dĩ uý tương tư.

Bản dịch của Phạm Công Đạt

Cuộc sống khi còn trẻ
Chia tay dễ gặp nhau
Kịp khi tuổi đã lớn
Gặp lại bộ dễ sao
Đừng nói rượu một chai
Ngày mai lại cùng say
Đường đi mộng nào biết
Lấy gì an ủi nhau
Phạm An Thành tên là Phạm Tụ 范岫, tự Mậu Tân 懋賓, đời Tề (Nam Bắc triều) từng làm chức quan tại An Thành nên gọi là Phạm An Thành. Sử chép Thẩm Ước và Phạm Tụ là bạn thân, cả hai đều mất cha từ nhỏ, thân thế tương đồng, tâm tính cũng giống nhau. Đời Tống, hai người đều ở dưới trướng An Tây tướng quân Lưu Hưng Tông 劉興宗. Đời Tề, cả hai lại cùng là môn hạ của Cánh Lăng vương Tiểu Tử Lương 蕭子良.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Ước » Biệt Phạm An Thành