07/12/2022 06:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trả lời thầy Tề Bạch Thạch

Tác giả: Tế Hanh - Trần Tế Hanh

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 25/12/2021 15:13

 

Vẽ cá thật hơn cá
Vẽ hoa thật hơn hoa
Cụ học trường nào thế?
- Ta học trường đời ta.
1957

Nguồn: Tế Hanh, Gửi miền Bắc, NXB Văn học, 1962 (theo bản in lại trong Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh: Tế Hanh, Chính Hữu, NXB Văn học, 2006)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tế Hanh » Trả lời thầy Tề Bạch Thạch