04/12/2020 13:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Miếng vá

Tác giả: Vũ Minh Tân

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/11/2008 08:31

 

Miếng vá ôm tròn vai áo em
anh khuyên lên đó nụ hôn mềm
phải đâu chỉ thưởng tài kim chỉ
em vá đời anh - em có tin?
Nguồn: Vũ Minh Tân, Nẻo về (thơ), NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Minh Tân » Miếng vá