21/06/2021 02:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 8

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2006 15:38

 

Thấy dặm thanh vân bước ngại chen,
Thanh nhàn ta sẽ dưỡng thân nhàn.
Ba gian am quán lòng hằng mến,
Đôi chốn sơn hà mặt đã quen.
Thanh vắng thú quê dầu nấn ná,
Dữ lành miệng thế mặc chê khen.
Mai kia chưa dễ thu nên muộn,
Xuân nọ tin hoa cũng mấy phen.
Theo Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm dựa theo các bản Nôm Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bản quốc ngữ trong Văn đàn bảo giám:
Thấy dặm thanh vân bước ngại chen,
Được nhàn ta sá dưỡng thân nhàn.
Ba gian am quán lòng hằng mến,
Đôi chốn sơn hà mặt đã quen.
Thanh vắng thú quê giàu bao nả,
Dữ lành miệng thế mặc chê khen.
Mai kia chửi dễ thu nên muộn,
Xuân nọ tin hoa cũng mấy phen.
Nguồn:
1. Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 8