04/02/2023 03:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Đừng tin nhé người đẹp ơi”
“Не верь, не верь поэту, дева”

Tác giả: Fyodor Tyutchev - Фёдор Тютчев

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 18/12/2012 09:52

 

Nguyên tác

Не верь, не верь поэту, дева;
Его своим ты не зови –
И пуще пламенного гнева
Страшись поэтовой любви!

Его ты сердца не усвоишь
Своей младенческой душой;
Огня палящего не скроешь
Под легкой девственной фатой.

Поэт всесилен, как стихия,
Не властен лишь в себе самом;
Невольно кудри молодые
Он обожжет своим венцом.

Вотще поносит или хвалит
Его бессмысленный народ...
Он не змиею сердце жалит,
Но, как пчела, его сосет.

Твоей святыни не нарушит
Поэта чистая рука,
Но ненароком жизнь задушит
Иль унесет за облака.

Bản dịch của Ngọc Châu

Đừng tin nhé người đẹp ơi
vào nhà thơ - Cũng đừng ai nhận phần.
Hãy biết sợ tình thi nhân
hơn cơn giận nóng bội phần nàng ơi
 
Với hồn non trẻ ngây đời
Sao nàng bắt được chim trời - nhà thơ
Khăn voan lễ cưới mỏng tơ
Che sao ngọn lửa vào giờ đốt nung.
 
Mạnh như thiên nhiên cuồng hung
Nhưng không làm chủ được lòng mình đâu
Tóc nàng tươi trẻ xanh mầu
Vòng hoa thơ dễ đốt thiêu vô tình

Dẫu cho khen, chửi, luận bình
Người giản đơn chỉ thấy mình uổng công
Nhà thơ châm, đốt tựa ong
Nhưng không là rắn giết lòng người ta
 
Bàn tay trong sạch ngọc ngà
của chàng không hại đến tòa thiên nhiên
Nhưng vô tình sẽ ép nghiền
Hoặc đưa nàng chạm cõi tiên mây trời.
1839
Nguồn: 101 bài thơ trữ tình nước Nga, NXB Thế giới, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Fyodor Tyutchev » “Đừng tin nhé người đẹp ơi”