17/09/2019 01:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi xa giá ngôn mại
回車駕言邁

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2008 11:44

 

Nguyên tác

回車駕言邁,
悠悠涉長道。
四顧何茫茫,
東風搖百草。
所遇無故物,
焉得不速老?
盛衰各有時,
立身苦不早。
人生非金石,
豈能長壽考。
奄忽隨物化,
榮名以為寶。

Phiên âm

Hồi xa giá ngôn mại,
Du du thiệp trường đạo.
Tứ cố hà mang mang,
Đông phong dao bách thảo.
Sở ngộ vô cố vật,
Yên đắc bất tốc lão?
Thịnh suy các hữu thì,
Lập thân khổ bất tảo.
Nhân sinh phi kim thạch,
Khởi năng trường thọ khảo.
Yểm hốt tuỳ vật hoá[1],
Vinh danh dĩ vi bảo.

Bản dịch (của Bản dịch của Điệp luyến hoa)

Quay đầu xe cất bước,
Dằng dặc vượt đường dài.
Mênh mang nhìn bốn phía,
Cỏ trước gió đông lay.
Cảnh vật đều thay đổi,
Sao để chẳng già nhanh?
Thịnh suy đều có lúc,
Đâu thể sớm lập thân.
Người nào như vàng đá,
Trường thọ mãi ngàn năm.
Chợt một ngày khuất núi,
Quý nhất chính thanh danh.
Đây là bài thứ 11 trong Cổ thi thập cửu thủ, là một bài thơ răn lý lẽ. Tác giả vượt qua đường dài, một mình đứng trước cảnh vật đã đổi thay nhanh chóng, chợt cảm khái về nỗi đời người ngắn ngủi, rồi kết luận chỉ có tiếng thơm là để lại dài lâu. Bài thơ này phản ánh nỗi lòng kẻ sĩ thất chí trong xã hội thời đó.

[1] Tức là chết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Hồi xa giá ngôn mại