18/09/2020 22:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em nhớ về nhắc mẹ nhắc cha

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/10/2015 17:51

 

Em nhớ về nhắc mẹ nhắc cha,
Chợ trưa dưa héo, kẻo mà buồn thay.
Khảo dị:
Em về giục mẹ cùng cha,
Chợ trưa dưa héo, kẻo mà buồn thay.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em nhớ về nhắc mẹ nhắc cha