13/04/2024 17:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang trung phùng lập xuân nhật
江中逢立春日

Tác giả: Lê Cảnh Tuân - 黎景詢

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 05/07/2008 22:44

 

Nguyên tác

行色蒼芒歲正闌,
簫簫風雪別離間。
山重水復客程遠,
冬盡春生天道還。
萬事無心隨節變,
此生任運更誰班。
鳳城二月華如海,
準擬韶光一破顏。

Phiên âm

Hành sắc thương mang tuế chính lan,
Tiêu tiêu phong tuyết biệt ly gian.
Sơn trùng thuỷ phục khách trình viễn,
Đông tận xuân sinh thiên đạo hoàn.
Vạn sự vô tâm tuỳ tiết biến,
Thử sinh nhâm vận cánh thuỳ ban.
Phụng thành nhị nguyệt hoa như hải,
Chuẩn nghĩ thiều quang nhất phá nhan.

Dịch nghĩa

Cảnh đi đường mịt mờ, năm cũ đang tàn,
Gió tuyết xào xạc trong khúc biệt ly.
Núi sông trùng điệp, đường khách xa xăm,
Đông qua xuân tới, đạo trời vần xoay.
Muôn việc hững hờ qua, theo thời tiết thay đổi,
Kiếp này phó mặc số phận, nào ai xếp đặt nên.
Tháng hai ở phượng thành, hoa nhiều như biển,
Chắc hẳn ánh xuân sẽ làm tươi nét mặt.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Mù mịt dặm xa năm cũ tàn
Lạnh lùng gió tuyết phút lìa tan
Sông dài núi rộng xá đường khách
Đông tới xuân qua lẽ chuyển vần
Muôn việc hững hờ thời tiết đổi
Sông còn phó mặc phận trời ban
Tháng hai thành Phượng hoa như biển
Gương mặt tươi dần cậy chúa xuân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Cảnh Tuân » Giang trung phùng lập xuân nhật