28/11/2021 07:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẫu thành kỳ 4
偶城其四

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/05/2020 23:15

 

Nguyên tác

斜倚南窗月影邊,
瓦樽獨酌豈徒然。
老腸酸澀詩無力,
饑歲低昂穀有權。
以分此身難見聖,
不知何日又消天。
莊圖豈是荒唐語,
且看逍遙第一篇。

Phiên âm

Tà ỷ nam song nguyệt ảnh biên,
Ngoã tôn độc chước khởi đồ nhiên.
Lão tràng toan sáp thi vô lực,
Cơ tuế đê ngang cốc hữu quyền.
Dĩ phận thử thân nan kiến thánh,
Bất tri hà nhật hựu tiêu thiên[1].
Trang[2] đồ khởi thị hoang đường ngữ,
Thả khán “Tiêu dao[3]” đệ nhất thiên.

Dịch nghĩa

Tựa ngả vào cửa sổ phía nam, cạnh bóng trăng,
Chén sành uống một mình, đâu phải là không có ý.
Bụng già những chua cùng chát, thơ không còn sức mạnh,
Năm đói khi rẻ khi đắt, lúa thành ra có quyền.
Biết thân phận này khó thấy được thánh nhân,
Chẳng biết rồi ngày nào mây mù tan, trời lại trong sáng.
Cảnh trong sách Trang Tử đâu phải là hoang đường cả,
Hãy xem thiên “Tiêu dao” là thiên thứ nhất.

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Ngồi dựa song nam, trăng ghé bên
Không dưng nghiêng ngả chén sành riêng.
Bụng già chua chát thơ không lực
Năm đói lao dao thóc có quyền
Biết phận mình rồi không gặp thánh
Bao giờ mây hết ngước trông thiên
Sách Trang đâu phải hoang đường cả
Thiên nhất “Tiêu dao” hãy mở xem.
Rút từ Yên Đổ tam nguyên thi tập.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005
[1] Lấy chữ từ câu “Tiêu vân vụ nhi đổ thanh thiên” nghĩa là xua tan mây mù mà nhìn thấy trời xanh. Ý nói mong được thanh bình.
[2] Trang Chu, người thời Chiến Quốc, học thức uyên bác, thường truyền bá tư tưởng Lão Tử, trước tác mười vạn từ, hầu hết là ngụ ngôn. Trang vương mời ra làm Tể tướng, nhưng ông không chịu.
[3] Tức Tiêu dao du, thiên thứ nhất trong sách Trang Tử.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Ngẫu thành kỳ 4