21/03/2023 09:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trừ tịch cảm hứng
除夕感興

Tác giả: Đào Công Soạn - 陶公僎

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 25/07/2012 08:45

 

Nguyên tác

黔烏縞兔鬥飛梭,
春樹流年憶踏歌。
掃白了無燒藥法,
守玄不及力田科。
人於淡處交情耐,
梅到枯時生意多。
寂歷風簷山卷雪,
醉眠不問夜如何。

Phiên âm

Kiềm ô cảo thố[1] đấu phi thoa,
Xuân thụ lưu niên ức đạp ca[2].
Tảo bạch liễu vô thiêu dược pháp,
Thủ huyền bất cập lực điền khoa.
Nhân ư đạm xứ giao tình nại,
Mai đáo khô thời sinh ý đa.
Tịch lịch phong diêm sơn quyển tuyết,
Tuý miên bất vấn dạ như hà.

Dịch nghĩa

Quạ đen thỏ trắng thi nhau chạy như thoi đưa
Cây cối mùa xuân hàng năm tươi tốt, khiến ta nhớ lại cuộc đạp ca
Trừ bỏ làn tóc bạc, thật không có phép luyện thuốc thần tiên
Bó chặt lối học xưa, chẳng bằng ra sức chăm việc đồng ruộng
Tình đạm bạc trong bè bạn là mối tình giữ được lâu bền
Buổi rụng lá của cây mai, là buổi ý sống nảy nở nhiều
Bao cảnh vắng vẻ, gió thổi ngoài hiên, tuyết cuốn trên núi
Say nằm ngủ rồi, chẳng biết đêm như thế nào nữa

Bản dịch của Lê Thước

Quạ đen thỏ trắng đuổi nhau qua
Hát nhịp vui xuân nhớ thời xưa
Tóc bạc đã không phương cứu chữa
Lề xưa, sao kịp sức cày bừa
Nhân tình bền chặt khi thanh đạm
Mai ý dồi dào lúc héo khô
Lách tách ngoài rèm non đượm tuyết
Mặc đêm khuya sớm giấc say sưa

Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007
[1] Quạ đen thỏ trắng (chỉ mặt trời và mặt trăng).
[2] Dậm chân làm nhịp hát. Theo sách "Tuyên Hoà thư phả" nói về phong tục phương nam, mỗi khi có lễ tết gì, nhân dân thường tập họp ca hát, dậm chân xuống đất để làm nhịp, gọi là "đạp ca".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Công Soạn » Trừ tịch cảm hứng