19/01/2021 16:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trong rừng
Genom skogen

Tác giả: Tomas Tranströmer

Nước: Thuỵ Điển
Đăng bởi hongha83 vào 13/08/2015 13:59

 

Nguyên tác

En plats som kallas Jakobs kärr
är sommardagens källare
där ljuset surnar till en dryck
som smakar ålderdom och slum.

De svaga jättarna står snärjda
tätt så ingenting kan falla.
Den knäckta björken multnar där
i upprätt ställning som en dogm.

Från skogens botten stiger jag.
Det ljusnar mellan stammarna.
Det regnar över mina tak.
Jag är en stupränna för intryck.

I skogsbrynet är luften ljum. -
Stora gran, bortvänd och mörk
vars mule gömd i jordens mull
dricker skuggan av ett regn.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Góc này gọi: đầm ao Jacob
như hầm rượu của ngày mùa
nơi ánh trời làm rượu trở chua
khẩu vị tuổi cao quả rất hợp

Các vị sức yếu, trí rối mù
vẫn không có gì làm gục được
Cây bạch dương gẫy vì mối mọt
vẫn trang nghiêm, như một tấm minh thư

Tôi leo lên núi rừng thanh vắng
Ánh sáng nảy giữa nhánh cây già
Mưa đổ xuống trên các mái nhà
Tôi, con người vốn cũng đa cảm

Ở bìa rừng, dịu lại khí trời
Tùng bách lớn, lá um, tất bật
gốc vẫn phủ trong mùn của đất
đớp bóng thầm những trận mưa rơi
Nguồn: Toàn tập thơ, Tomas Tranströmer, NXB Văn học, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tomas Tranströmer » Trong rừng