24/06/2024 23:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự chủng liễu
自種柳

Tác giả: Lệ Giang Mộc tri phủ - 麗江木知府

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2014 11:54

 

Nguyên tác

雙楊初種幾經春,
始見長條已拂塵。
萬縷綠陰堪作帳,
一枝不許贈行人。

Phiên âm

Song dương sơ chủng kỷ kinh xuân,
Thuỷ kiến trường điều dĩ phất trần.
Vạn lũ lục âm kham tác trướng,
Nhất chi bất hứa tặng hành nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mấy xuân qua trồng hai cây dương liễu
Thấy cành dài đã phơ phất bụi đường
Gai xanh lục vạn dây thành màn trướng
Một cành thôi, không dám, tặng người thương

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lệ Giang Mộc tri phủ » Tự chủng liễu