07/03/2021 18:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nước lên cuốn sáo nhổ đăng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2019 08:39

 

Nước lên cuốn sáo nhổ đăng,
Trong tay em có ngọc cũng không bằng có anh.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nước lên cuốn sáo nhổ đăng