26/01/2021 06:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng lâu
登樓

Tác giả: Dương Sĩ Ngạc - 羊士諤

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/06/2006 19:22

 

Nguyên tác

槐柳蕭疏繞郡城,
夜添山雨作江聲。
秋風南陌無車馬,
獨上高樓故國情。

Phiên âm

Hoè liễu tiêu sơ nhiễu quận thành,
Dạ thiêm sơn vũ tác giang thanh.
Thu phong nam mạch vô xa mã,
Độc thướng cao lâu cố quốc tình.

Dịch nghĩa

Rặng liễu hoè xơ xác vây quanh dải thành trong quận,
Ban đêm thêm trận mưa núi làm dòng sông nổi lên tiếng rào rào
Gió thu thổi trên con đường phương nam vắng xe ngựa,
Một mình lên lầu cao, chạnh niềm cố quốc.

Bản dịch của Nguyễn Huy Như

Liễu hoà xơ xác quanh thành,
Đêm tuôn mưa núi dập dềnh tiếng sông.
Đường thu xe ngựa quạnh không,
Lầu cao thơ thẩn, não lòng cố hương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Sĩ Ngạc » Đăng lâu