17/05/2021 06:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tễ Nguyên hàn thực kỳ 7
濟源寒食其七

Tác giả: Mạnh Giao - 孟郊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/04/2014 15:20

 

Nguyên tác

蜜蜂為主各磨牙,
咬盡村中萬木花。
君家甕甕今應滿,
五色冬籠甚可誇。

Phiên âm

Mật phong vị chủ các ma nha,
Giảo tận thôn trung vạn mộc hoa.
Quân gia úng úng kim ưng mãn,
Ngũ sắc đông lung thậm khả khoa.

Dịch nghĩa

Lũ ong mật vì chủ mà mài răng nhọn,
Vào thôn xóm gom phấn từ vạn hoa làm mật.
Hôm nay nhà ông hũ hũ đều đầy,
Những hũ bằng tre mùa đông sơn năm màu đáng được khoe ra.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ong vì chủ mài răng bén nhọn
Vào thôn quê gom trọn phấn hoa
Ông nay được mật đầy nhà
Hũ tre ngũ sắc khoe ra đáng rồi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Giao » Tễ Nguyên hàn thực kỳ 7