26/10/2021 06:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dặm đời

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/11/2015 09:16

 

Gặp rồi xa chốn đầu nguồn
Người xưa khuất dấu buồn nhường lại ta
Tình đời như hương trời xa
Gió mùa đã thổi riêng ta nhớ dài

Hoa bay đầy một cõi người
Ưu phiền đầy giữa môi cười chia phôi
Dặm mòn nào phía xa xôi
Xuân tàn hạ bạt thu trôi đông sầu
Nguồn: Đoàn Thuận, Lửa đầu non (thơ), NXB Trẻ, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Dặm đời