16/06/2024 15:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngả nào sinh lộ

Tác giả: Vũ Hoàng Chương - 武黃遧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2017 06:53

 

Tuổi xanh máu đỏ ngập sông dài
Hỏi mỹ nhân còn đẹp với ai!
Mấy kiếp tiền sinh hằn mặt đá
Con đường sống, vẫn cửa Như Lai!
Tháng 10-1964

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Ngả nào sinh lộ