06/10/2022 15:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 07
禱白馬祠回後感作其七

Tác giả: Đoàn Thị Điểm - 段氏點

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 12:42

 

Nguyên tác

雨打棃花半掩扉,
相思盡日抱書癡。
早窻病覺工夫少,
閑院愁增漏皷遲。
離別人懷當暮影,
凄凉天色又斜暉。
義娘縱不仇輕薄,
飄盡殘紅盍再歸。

Phiên âm

Vũ đả lê hoa bán yểm phi,
Tương tư tận nhật bão thư si.
Tảo song bệnh giác công phu thiểu,
Nhàn viện sầu tăng lậu cổ trì.
Ly biệt nhân hoài đương mộ ảnh,
Thê lương thiên sắc hựu tà huy.
Nghĩa nhân túng bất cừu khinh bạc,
Phiêu tận tàn hồng hạp tái quy.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Cửa hờ, mưa rụng hoa lê
Tương tư, ôm sách u mê suốt ngày
Trước song, thân bệnh hao gày
Thời gian trôi chậm, nhàn gây thêm sầu
Biệt ly chiều đến càng rầu
Sắc trời ảm đạm nhuộm màu tà huy
Nàng không ghét kẻ mê si
Để hoa tàn hết chưa về với nhau

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thị Điểm » Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 07